Ahlat Ağzında Bilmeceler

    

Yer altında saçlı baba.
(Soğan)

Ben giderim o gider, ben durarım o durar.
(Gölge)

Ben giderim o gider, ben durarım o gider.
(Dere)

Sarı inek yatar kalkmaz, siyah inek gider gelmez.
(Ateş-Duman)

Ezan okur namaz kılmaz, karı alır nikah kıymaz.
(Horoz)
Oy helemez helemez tandırın başına gelemez gelsede geri gidemez.
(Katı yağ)

Bir yere gittim ağlarlar, bir yere gittim gülerler, bir yerde de ipsiz adam bağlarlar.(Dügün)

Kuyu, kuyunun içinde suyu, suyun içinde yılan, yılanın ağzında ceylan.
(Gaz lambası)
Gider gider izi yok, dımbılık atar tozu yok, Kuştur kanadı yok, camuştur tırnağı yok.(Gemi)
 
 

            
 

Site Haritası