Tarihi Camiler

Kadı Mahmut Camii

       Osmanlı Kalesi içindeki bir diğer önemli yapı da bu camiidir. Yazıtta Kadı Mahmut'un adıyla 1584 tarihi bulunmaktadır. Kare planlı bir camiidir. Bu plan Ahlat'taki Osmanlı camilerinde genel olarak görülür. Camiinin kare plandan kubbeye geçişini sivri kemerli tromplar sağlar. İç kubbeyi sekiz-gen kasnak üzerinden yükselen piramidal çatı kapatır. Bu camiini bir diğer önemli özellik ise sadece kesme taş kullanılarak yapılmış olduğudur.

Kadı Mahmud Camii Kitabesinin Farsça Yazısı

  ای حق رضابکرداين حاجتي                                                                        
    قاضي محمود صاحب اکرام بود                                                                    

هاتف خوشکوکه ميکفت زمان                                                                      
  تاريخش مقبول ٩٩٢ خاص و عام بود                                                          

قاضي الدين شد زموتش تاريخي                                                                  
  اخر ذي الحجة  الا حرام بود                                                                        

Kitabenin Transkripsiyonu

Ey Hak rızâ bikerd in hâcetî
Kâdı Mahmud sâhıb ikrâm-ı bûd

Hâtıf hoşku ki mikufet zamân
Tarihaş makbul 992  hâs-u ‘âm bûd

Kâdı-d-din şud zî-muvetteş târihi
Ahir Zilhiccetü’l ihrâm-ı bûd

Kitabenin Anlamı

    Ey Allah’ım ikram sahibi Kadı Mahmud’un bu hayrını rızana nail kıl. Hatifi güzel bir ifadeyle bunu söylediği  zaman,onun (camin) tamamlanma tarihi  H.992 oldu. Haram aylardan Zilhicce’nin sonları din kadısının (Kadı Mahmud) vefat tarihidir.

....................................İskender Paşa Camii

     Yavuz Sultan Selim zamanında yapımında başlanılan, Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapımı tamamlanan bu camii, Osmanlı Kalesi içinde bulunup, Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden İskender Paşa tarafından 1564-1565'te yaptırılmıştır. Kare planlı olup üstü kubbe ile örtülü bir yapıdır.Camii yapısında duvarlar kesme taştan, Kubbe ve tromplar ise tuğladan örülmüştür.Caminin içi altta on, üstte dört ve kubbe eteğindeki sekiz pencere ile aydınlanır. Bu gün bazı pencerelerin içi doludur.

 

 

İskender Paşa Camisi Kitabesinin Farsça Yazısı

ساخت اين جامع بمرضاد خدا                                                                          
   چون اسکندرپاشا زخيرات خود                                                                      

تا صلاة پنج وجمعه بکزرند                                                                               
اور خبرراهمى باشند سود                                                                
                  
هاتفى گفته باوازبلند                                                                                         
ابدالحى ٩٧٢ فصلها تاريخ بود
                                              
چون عتيدى گفته اين تاريخ را                                                                             
داعئ  ايما بااسلام بود
                                                                        
          
Kitabenin Transkripsiyonu

Sâhat in câmi’ bi-murdâdi- Hudâ
Çün İskender Paşa zî-hayrât-ı hûd

Tâ salât penc u cum’a bikuzerend
Âver haber râ hemi başend sûd

Hâtif-ı gufte bâ-avâz-ı bulend
Ebedü’l hay 972 faslihe târih bûd

Çün ‘atîdî guft in târih râ
Da’î îmân bâ İslâm bûd

  
Kitabenin Anlamı

     İskender Paşa Allah’ın rızasını kazanmak ve hayır maksadıyla bu camiyi yaptı.Burada   Cuma ve beş vakit namaz kılınsın ve konuşulanların hepsi iyi ve güzel olsun diye.Hâtifi’nin yüksek bir sesle söylediği “Ebedü’l hay=Ebediyen yaşamak” caminin tamamlanma tarihi oldu.Âtidi bu tarihi söylerken îmân ve İslâm için duacıydı...................................

 

Ulu Camii

       

Ahlat’ın eski merkezinde bulunan bu caminin kalıntıları Prof. Dr. Haluk Karamağaralı’nın yaptığı kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkarılmıştır. Caminin kuzeyinde imarethane olduğu tahmin edilmektedir. Caminin kuzeydoğusunda, minaresinin kaidesi ortaya çıkarılmasına rağmen planı netlik kazanmamıştır.

 

 

 

     

  ...............................

 

Bayındır Mescidi

             Bayındır Kümbeti'nin hemen bitişiğinde bulunan bu mescidin 1477'de Rüstemoğlu Bayındır tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

Mescid duvarındaki kitabede “Amel Baba Can” adı okunur. Bu mimar kümbet ve camii yapmıştır.

 

          Mescidin girişi sivri kemerli bir eyvan şeklindedir. Kare planlı asıl mekan içiten sivri beşik tonozla, dıştan düz çatı ile örtülmüştür. Mescidin güney duvarında dışarıya taştan ve üzeri yarım piramidal külahla örtülmüş, derin mihrap nişi yer alır.

 

 

  

Site Haritası