İlçenin Coğrafi Yapısı

    

         1-Sınırları                                                                                                                                                      

      Ahlat Van Gölü’nün kuzeybatı kıyısında sahil kenarında kurulmuştur. Kuzeyinde Muş iline bağlı Bulanık ve Malazgirt ilçeleri , batısında Muş ili , güneyinde Van Gölü, güneybatısında Tatvan ve Bitlis, doğusunda ise yine Van Gölü ve Adilcevaz ilçesiyle sınırlıdır.   

2-Yeryüzü Şekilleri

        1044 km2’ lik kırsal bir alana yayılmış olan ilçenin yüzey şekilleri , gerek biçim, gerekse meydana geliş şekilleri bakımından farklılıklar gösterir. Yeryüzünün sayılı volkanlarından olan Nemrut, Ahlat’ın  batısında , Süphan ise doğusunda yer almaktadır. Bu dağların eteklerinde geniş dağ platoları uzanır. Nemrut gerek bu bölgedeki volkan dağlarının bir örneği olması , gerekse Van Gölü’nün oluşmasında önemli bir yer tutması bakımından ayrıca incelenmeye değer.Zamanımızda sönmüş bir volkan olarak görülen bu dağ , doğu-batı doğrultusunda uzanan geniş ölçülü bir çukur alanı ortasında yükselmektedir. Nemrut yanardağı Van Gölü’nün batısında yer almış olup 3050 m. yüksekliktedir. Volkanın son püskürmesi 1441 yılında küçük ölçüde olmuştur .Bitlis ili genelinde dağlık olmakla beraber Ahlat ovası , Rahva ovası ile birlikte Bitlis’in iki büyük düzlüğünden biridir.

         3-İklimi

        İlçe Van  Gölü’nün kuzey kıyısında yer almış olmakla beraber iklimi kara iklimi özelliği taşır. Yörede kış oldukça erken başlar ve uzun sürer.Havanın ısınmaya başlaması ancak nisan ayının ortalarında olur. Yörenin yaz mevsiminin ağustos ayının sonuna kadar sürmekte olması yanında kısmen bazı yıllar eylülayını da kapsar. Eylülün bitimiyle kısmen kış soğukları başlar.Bölgenin genel bir özelliği olan yağışın çok oluşu , ilçe içinde geçerlidir. Yılık ortalama yağış miktarı 1000-1500 mm.dir. Yörenin en önemli özelliği ise kar şeklinde yağışın çok olması ve uzun süre yerde kalmasıdır. Karın uzun süre yerde kalması ve yer yer 2 m. lik bir kalınlığa ulaşması  yörede ulaşımı büyük ölçüde aksatmaktadır . Özellikle dağ etekleri ile yaylalarda  bulunan yerleşim yerleriyle ilçe merkezi arasındaki ulaşım  bütün bir kış boyunca kısmen kesik bulunmaktadır.

         4-Bitki Örtüsü

            Gerek Van Gölü’nün  kıyısında olmasının gerekse yıllık yağışın bolluğu sebebiyle Ahlat bölgenin  genel bitki örtüsü olan bozkır bitki örtüsünün dışında daha yeşil ve  gür bir bitki örtüsüne sahiptir. Yerleşimin olduğu bölgelerde kavak yetiştiriciliğinin yanında  meyve ve sebze de yetiştirilmektedir.

         5-Nüfusu      

            1985 nüfus sayımına göre ilçenin merkez  nüfusu 20.000 civarında olup günümüzde toplam nüfusun  35.000’ in  üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.

         6- Sosyal Hayat

            Konutlar genellikle bahçe tipli olup tek veya iki katlıdır. Yapıların hemen hepsi  yörenin özel bir taşı olan Ahlat Taşı’ndan yapılmıştır . İlçede konut sıkıntısı çekilmemektedir .İlçedeki sosyal yaşantının en belirgin durumu aile tipinin ataerkil olmasıdır. Ancak özellikle şehir merkezinde ataerkil yapıda çözülmeler olmaktadır. Komşuluk ilişkilerine çok önem verilir. Giyim ve kuşamda ise bir sadelik gözükür. Çarşaf ve peçe yaşlı nesilde olmasına karşın genç nesilde hemen hemen hiç  gözükmemektedir. Bütün bunların yanında ilçe merkezinde mahallelerin dağınık olması sosyal yaşantı üzerinde olumsuz  etkiler yapmaktadır.Genellikle köylerde belirli aşiretlere bağlı yerleşmiş aileler olmasına karşın ilçede aşiret olgusu zayıftır. Bunun  yanında akrabalık bağları daha kuvvetlidir. 

         7-Mahalleleri

            Bir süre önce yedi mahalleden müteşekkil olan ilçe şimdilerde  on mahalleye sahiptir . En doğudaki Tunus Mahallesi ile en batıdaki Kırklar Mahallesi arasındaki mesafe  12 km. dir. Mahallerin yerleşme durumları birbirlerinden kopuk olup aralarında arazi parçaları bulunmaktadır. Bir uçtan diğer uca Ahlat merkezi 17 km. dir.

          Mahalleri şunlardır;

Erkizan Mahallesi

Selcuklu Mahallesi

İkikubbe Mahallesi

Harabeşehir Mahallesi

Kale Mahallesi

Kacer Mahallesi

Kırklar Mahallesi

Kulaksız Mahallesi

Taht-ı Süleyman Mahallesi

Tunus Mahallesi

          8-Eski ve Yeni  Adlarıyla Köyleri

        Köyler genellikle geniş ver dağlık olmayan arazilerde kurulmuştur. Buralarda tapulama çalışmaları tamamlanmış olmasına rağmen aralarında zaman zaman arazi ve mera uyuşmazlıkları olmaktadır. 26 köy ve 2 mezraya sahip Ahlat’ın  Köy ve mezralarının eski ve yeni adları şunlardır;

Eski ismi

Yeni ismi

..............         

Cemalettin

Hının

Çukurtarla

..............         

Develik

Sıbrasor         

Kınalıkoç

Hasük

Kırkdönüm

...........

Kuşhane

Veştong         

Saka

Seğort

Serinbayır

Zağgi  

Seyrantepe

Teğort

Taşharman

Sor     

Uludere

Garmuç         

Yeniköprü

Hersong        

Yuvadamı

Purhus           

Ovakışla

Ağcaviran      

Akçaören

Guşdiyan       

Alakır

Mezik

Burcukaya

Cizrok

Dilburnu

Birik  

Gedikpınar

Hıyartank      

Gölgören

Tabavank      

Güzelsu

Kers   

Kırıkkaya

.......... 

Nazik

Hulik  

Otluyazı

...........

Yoğurtyemez

            Bunlara ilaveten Ahlat , Uludere Köyüne bağlı eski ismi “Patnos” yeni ismi “Soğanlı” olan ve Güzelsu Köyüne bağlı “Bahçe” isimli iki mezraya sahiptir .

 
 

            
 

Site Haritası