Doğa ve Turizm

    

Ahlat ve Van Gölü kıyıları, doğal güzellik olarak Hazar Havzasından Akdeniz’e kadar uzanan büyük ve engebeli bir arazide öne çıkmaktadır. Tarihi ve kültürel mirası da dikkate aldığımızda Ahlat deniz, göl, dağ, tarihi ve kültürel değerlerle önemli bir turizm potansiyeli oluşturmaktadır. Bu potansiyeli şu şekilde tasnif etmek mümkündür. 
 

DOĞAL KAYNAKLAR

1- Kıyı turizmi açısından Ahlat kıyı alanları
2- Nemrut Dağı, Krater Gölü
3- Nemrut Kaplıcası
4- Nemrut Kayak ve kış sporları alanları
5- Tırmanma ve dağcılık açısından Süphan Dağı ve Nemrut Dağı
6- Av turizmi açısından Van, Nazik göllerinde av kuşları ve balık avcılığı
7- Mağara turizmi açısından Süphan ve Ahlat
8- Yayla turizmi açısından Sütey Yaylası
9- Sağlık turizmi açısından Otluyazı maden suyu

ARKEOLOJİK, MİMARİ VE FOLKLORİK KAYNAKLAR

1-Ahlat’taki Urartu, Roma, Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı dönemine ait tarihi eserler, Ahlat Müzesi Ahlat’tan günübirlik gidilip-
dönülebilen
2- Bitlis’te çeşitli dönemlere ait Bitlis Kalesi, külliye, medrese, cami ve sivil mimarlık eserleri
3-Tatvan Eleman Kervansarayı
4- Adilcevaz Kef Kalesi
5-Ahlat halk oyunları, halı ve kilim dokumacılığı, bastonculuk ile el sanatları öne çıkmaktadır.

 

Bu bilgiler çerçevesinde Ahlat ve çevresinde gelişmekte olan turizm çeşitleri şunlardır:

1- Rekresayon (dinlence) turizmi
2- Termal turizmi ( Nemrut kaplıcaları)
3- Kıyı turizmi, eğlence, dinlenme, spor amaçlı turizm
4- Arkeolojik, tarih, mimari eserler, sit alanları, kültürel ve folklorik değerlerin öne çıktığı kültürel turizm.
5- Dağcılık, dağ yürüyüşleri, tırmanma, paraşütle atlama, kış sporları ve kayak gibi faaliyetlerin öne çıktığı sportif turizm.
6- Kara ve göl avcılığı çeşitlerini kapsayan av turizmi
7- Yelken, su kayağı, kayıkla gezinti, yüzme, kanoculuk gibi su sporları
8- Sağlık turizmi (Otluyazı maden suyu)
9- Yayla turizmi (Sütey Yaylası)

     Ahlat ilçesi’ni turizm olayı ile ilgili tek başına değerlendirmek, turizmin çok yönlülüğü ile bağdaşmaz. Ahlat’ın turizmdeki yeri ve bu sektörden alacağı iktisadi pay, bağlı olduğu Bitlis vilayeti ve hatta Doğu Anadolu tur güzergahı içerisinde değerlendirilmelidir.

 

AHLAT TURİZM MERKEZLERİ KARARI :

     Turizm Bakanlığı’nın değerlendirmesi sonucunda Ahlat turizm merkezi olarak belirlenmiş ve bu karar 20 Eylül 1991 tarih ve 2977 sayılı Resmi gazetede ilan edilmiştir. Ahlat turizm merkezi, Tatvan’ın kıyıdüzü yerleşmesi ile Adilcevaz’ın batısındaki Kıztaşı mevkii arasında yaklaşık 60 km.lik kıyı bandını kapsamakta olup 1/25.000 ölçekli haritası yapılmıştır.

23-25 AĞUSTOS AHLAT KÜLTÜR HAFTASI:

     Her yıl düzenli olarak 23-25 ağustos tarihleri arasında Ahlat Belediyesi, Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Kültür Vakfı’nın organize ettiği Ahlat Kültür Haftası, turizm olgusunu hareketlendiren önemli bir etkinliktir. Bu haftada bilimsel, sportif, kültürel, eğlendirici etkinlikler tertip edilmekte, Ahlat’ın tanıtımı yapılırken, çeşitli sorunları da tartışılarak çözüm önerileri getirilmektedir.

 

TURİSTİK ÜRÜN AHLAT BASTONLARI:

     Bastonculuk Ahlat’ta babadan oğula geçen bir ata mesleğidir. Ahlat bastonlarında malzeme olarak ceviz kereste, koç ve manda boynuzu kullanılmaktadır. Ceviz kereste, koç ve manda boynuzunun renk ve deseni Ahlat bastonlarının en belirgin özelliğidir. Yüz çeşit baston üretilmekle birlikte bunlar arasında en yaygın olanı düz baston, mahmuzlu baston, “T” başlı baston, at başlı, kurt başlı, kuş başlı, top başlı, asa, Türk motifli ve kemik işlemeli bastonlardır. Ayrıca burma, kakma, kabartma, oyma ve yakma teknikleri uygulanarak değişik şekillerde bastonlar yapılmaktadır.Baston üretiminde % 90 el aletleri kullanılmakta ve bastonların üretimi için büyük ölçüde el emeği sarfedilmektedir. Bugün Ahlat’ta Selçuklu Baston Atelyesi (Refa Usta), Aras Baston Atelyesi, Karakuzu Baston Atelyesi, Gülmez Baston Atelyesi, Kenan (ATAŞ) Usta gibi atelye ve ustalar tarafından baston üretimi yapılmaktadır.

 

DOĞAL ALANLAR VE GÖLLER

1- VAN GÖLÜ

     Dünyanın en önemli gölleri arasında yer alan Van Gölü 3.574 Km2 yüzölçümü ile Türkiye’nin en büyük gölü, Dünya’nın en büyük sodalı göllerinden biridir. Büyüklüğü nedeniyle çevrede yaşayan halk göle deniz demektedir. Van Gölü’nün en temiz ve en güzel kıyıları, kumsalları Ahlat’ta bulunmaktadır. Bu bakımdan kıyı turizmi açısından Ahlat, en elverişli konuma sahiptir. Sodalı göl sularını cilt hastalıklarına iyi gelmesi, Van Gölü’nü kıyı turizmi yanında, sağlık turizmi açısından da öne çıkarmaktadır. Gölde bulunan Akdamar adası, Çarpanak adası ve Adır adası üzerinde bulunan kiliseler kültür turizmi açısından önemlidir. Ahlat’tan Van, Erciş, Tatvan ve Akdamar Adası’na günü birlik gidiş-geliş mümkündür.

2- NAZİK GÖLÜ

     Ahlat’ın 16 km. kuzeybatısında yer alan Nazik Gölü 44.5 km2.’lik bir yüzölçüme sahiptir. Gölün deniz seviyesinden yüksekliği 1816 m., Van Gölü’nden ise 170 m.’dir. Gölün suları tatlıdır. Göl, akarsu kaynakları, ilkbaharda eriyen kar suları ve yağmur suları ile beslenmektedir. Gölün en önemli özelliklerinden birisi kış mevsiminde üzerinden araç geçecek şekilde donmasıdır. Kışın, göl çevresindeki yerleşmeler arasındaki ulaşım donan göl üzerinden sağlanmaktadır. Gölün fazla suları güneydoğu ucundan Karmış çayına doğru akmaktadır. Bu akıntı üzerine yerleştirilen bir regülatörle fazla sular kontrole alınmış olup, Ahlat ovası ile Tatvan’ın Adabağ ve Sarıkum köyleri arazisinin sulamasında kullanılmaktadır. Göl üzerinde Dilburnu tarafında kıyıya yakın bir de ada bulunmaktadır. Göl sularının tatlı olması, besin bakımından zengin oluşu nedeniyle, gölde bol miktarda aynalı sazan balığı üretimi yapılmaktadır. Bu balık türünün dışında yöresel olarak gocut olarak adlandırılan bir balık türü de avlanmaktadır. Av kuşları bakımından çeşitlilik de dikkate alındığında Nazik Gölü av turizmi açısından önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.
3- NEMRUT KRATER GÖLÜ

     Ahlat’ın önemli göllerinden birisi de Nemrut Volkanı’nın kalderasında yer alan Nemrut Krater Gölüdür. Krater Gölü deniz seviyesinden 2247 m., Van Gölü’nden ise 600 m. yüksekliktedir. 12 km2. lik bir yüzölçümü olan göl bir yarım ay şeklindedir. Krater Gölü’nün suları tatlı ve soğuktur. Bu gölün dışında Nemrut Kalderası’nda 1.2 km2. yüz ölçüme sahip Ilık Göl ile yağmur ve kar sularıyla beslenen üç küçük göl daha bulunmaktadır.

MAĞARALAR
 

     Ahlat’ın çeşitli kesimlerinde yüzlerce mağara bulunmaktadır. Bu mağaralar eski çağlardan beri değişik amaçlarla kullanılmış ve günümüze kadar ulaşabilmişlerdir. XIX. Yüzyılın sonlarında bu yöreye gelen LYNCH. Bu mağaralardan oluşan yerleşmelere dikkat çekmiştir. Ahlat, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ilk yerleşilen alanlardan birisi olduğu için bu mağaralar Neolitik Çağ’dan beri kullanılmıştır. Bölgede meydana gelen şiddetli depremler, kuraklık nedeniyle sulak vadilere yerleşme ihtiyacı, harp ve istilalar sonucu yerleşmelerin tahrip edilmesi, sert iklim koşulları gibi nedenler mağara yerleşmelerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bugün Harabeşehir ve Tahtısüleyman Mahallerinde bir çok mağara bulunmaktadır. Ancak Eski Ahlat Kalesi’nin batı yönünden tahrip edilmesi ve yıkılması sonucu onlarca mağara yok olmuştur. Bu mağaralar kalenin mamur olduğu dönemlerde askeri mühimmat depoları ve soğuk hava depoları olarak kullanılmışlardır. İbrahim Kafesoğlu bu mağaralardan bazılarına kutsallık atfedildiğini ve içerilerinde ibadet yapıldığını yazıyorsa da bu durum mağaralara kutsallık atfedilmesinden değil bazı mağaraların ibadet mekanı olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Ahlat’taki doğal alanlardan olan ve mağara turizmi açısından önem taşıyan mağara kümeleri genellikle Harabeşehir ve Sultan Seyit dereleri, Kırklar Vadisi, Madavans deresi, Yuvadamı Köyü civarında Gaban Deresi Vadisi ile Harabe Hulik Köyü mevkiindedirler. Yapay mağaralar tek ve iki katlı oyuldukları gibi, bazıları ise galeri tarzında oluşturulmuş olup bu galerilerin nerelere kadar uzandığı henüz araştırılmamıştır. Mağaraların bazıları yanyana veya arka arkaya sıralanmış iki-üç odadan oluşmaktadır. Yuvadamı Köyü civarında doğal ve yapay mağaraların yanında kayalara oyulmuş nişler, sunaklar, kaya mezarları yörenin tarihine ışık tutacak önemli maddi kültür belgelerine sahiptir. Bu köy civarında ise bölgenin en büyük tarih öncesi mezarlığı mevcuttur.

MADAVANS

     Ahlat’taki Kaş deresi içerisinde yer alan Madavans mağaralardan oluşan, XIX. Yüzyıla kadar meskun olan bir Hıristiyan köyü idi. Dik yamaçlardaki mağaraların önleri kesme taşlarla örülerek konut durumuna getirilmiştir. Bu vadide yarısı kayaya oyulmuş bulunan bir de kilise mevcuttur. 1901’de yöreyi gezen LYNCH., görevli rahipten aktardığı bilgiye göre bu kilisenin, havari Apostle Thaddew tarafından yapıldığını yazmaktadır. Bugün tamamıyla terkedilmiş Madavans Köyü, dış tesirler sonucu büyük ölçüde tahrip olmuştur.

URARTU SU ŞEBEKESİ

     Ahlat’ın İki Kubbe ve Kulaksız Mahalleleri arasında bulunmaktadır. Halen günümüzde kullanılan İki Kubbe ve Kulaksız Mahalleri arasında dağlık alandaki bu yer altı su tünelinin o günkü şartlarda nasıl yapıldığı merak edilmektedir. Bu yer altı su tüneli Selçuklular döneminde de kullanılmış olup, kuş uçuşu uzunluğu 1.5.km2.dir. Belirli mesafelerde yukarıdan aşağıya doğru açılan bacalarla bu su tünelinin temizliği yapılmaktadır.

SAZLIKLAR:

     Ahlat’a Tatvan ve Adilcevaz istikametinden girişlerde önemli sazlıklar bulunmaktadır. Bunlardan Uludere Sazlığı ve Yam Sazlığı çeşitli kuş türlerini barındıran önemli sazlıklardır.

PİKNİK ALANLARI:

     Ahlat doğal güzellikleri ile birlikte çok sayıda piknik alanlarına sahiptir. Bu anlamda halkın dinlence ihtiyaçlarına cevap veren Çarko, Şantiye, Kale yeşil ve suların bol olduğu piknik alanlarıdır.

AHLAT TAŞI

Nemrut yanardağından püsküren lavların soğuması sonucu oluşan volkanik tüf dediğimiz süngerimsi bir yapıdadır. İzolasyonu fazla ve çeşitli renk ve işlemelerde güzel ve estetik bir görünüme sahip olduğundan, özellikle yapı malzemesi olarak tercih edilmektedir. Bu gün bu taş makineli atölyelerde değişik boy ve ölçülerde üretilmektedir. Toprak altından çıkartıldığında kısmen yumuşak olan bu taş sonradan sertleşmektedir. Ahlat taşı bugün iç ve dış mimarinin vazgeçemediği, dünyanın çeşitli yerlerine ihraç edilen güzel, dekoratif, estetik ölçülerde ve renklerde bir yapı malzemesidir.

 
 

            
 

Site Haritası