Ahlat Ağzında Dualar ve Beddualar

    
 

Dualar (Alkışlar)

 

 

-         Allah herli evlat vere

-         Rebbi yardımcın ola

-         Allah birin bin ede

-         Allah razi ola

-         Tifahların alam

-         Allah seni varede

-         Bedel olam

-         Allah işlerin asan ede

-         Kurban olmişdım gözleren

-         Hayran olam

-         Can olam

-         Derdin alam

-         Allahın eli belinde ola

-         Ayağın taşa degmiye

-         Yollaran torpah olam

-         Gelen tifahlara bedel olam

-         Tasan alam

-         Yessirin olam

-         Kurban olam

-         Gamın alam

-         Tariya amanat olasan

-         Derdin maan gele

-         Rebbi esirgeye

-         Gadan alam

-         Deden rahmet

-         Berhudar olasan

-         Baban rahmet

-         Ağbet başan ola

-         Anan rahmet

-         Elen kolan sağlık

-         Hızır imdadan yetişe

-         Makami firdevs ola

-         Yeri cennet ola

-         İflah olasan

-         Su gibi aziz ol

-         Allah işin gücün rast getire

-         Allah herli rızık vere

-         Allah herli kazanç vere

-         Allah herli evlat vere

-         Allah bahtın güldüre

-         Rebbi uvan dağıtmiya

-         Rebbi evlatların sahan bağışliya

-         Rebbi seni evlatlaran bağışliya

-         Allah ele ayağa düşürmiye

-         Allah kimsesiz bırakmiya

-         Allah herli ömür vere

-         Allah namerde muhtaç etmiye

-         Allah herli şifa vere

-         Allah evlat acısı göstermeye

-         Allah analı babalı büyüte

Beddualar (Kargışlar)

-        Yorgan altında yiyesen

-         Yetişmeyesen

-        Vayan oturam

-         Vurucun atli gele

-         Üzün örtüli kala

-         Üsten su bulunmiya

-         Zahmetin karın ola

-         Tören torbada kala

-         Uvan beyurt ola

-         Uvan dağıla

-         Sukumun bata

-         Şiklin bata

-         Pörkün kala baban evinde

-         Sesin sallar altından gele

-         Parçalaran bahasan

-         Gıdık gıdık olasan

-         Ömrün moz ömrü ola

-         Ölenler seni apara

-         Memen doli beşigin boş kala

-         Neğlet gele üzen

-         Kül halan

-         Kel murad olasan

-         Kanlı göynegin kara haberin gele

-         Kabrin sıha

-         Kanan somun doğrana

-         Kanın koynan dola

-         İnce maraz yiyesen

-         İldeğini alasan

-         Gören gözlerden olasan

-         Herli gün görmiyesen

-        Ellerin freng zehmeti ala

-         Gözleren habbe çöke

-        Evin vartoya döne

-         Gorba gor olasan

-         Ellerin tahtaya çıha

 -        Elin hınali, üzin duvahli ölesen

-         Ellerin maraz ala

-         Ellerin hoca yıhıya

 
 

            
 

Site Haritası