Hamamlar

      Evliya Çelebi eserinde “Emirhan” diye bir camiden bahsetmektedir. Bu caminin kitabesinde Ahlat'ta 1000 tane hamamdan söz edildiğini kaydeden Evliya Çelebi bunu eserinde belirtmektedir. Bu bilgiler biraz mübalağalı olsa da bize Ahlat'ta hamamın çokluğunu ve su kültürünün gelişmiş olduğunu göstermektedir.Burada yapılan kazılarda iki hamam ortaya çıkarılmıştır. Biri Ulu Caminin batısında da diğeri ise kuzeyinde, şehir surunun hemen dışında yer alır. Bunlardan ikincisi ısınma tertibatı, su şebekesi ve yıkanma kabinleri ile önemli bir mimari yapıya sahiptir. Bir başka hamam da Kale Mahallesinde İskender Paşa Camii'nin yakınında Osmanlı döneminden kalma İskender Paşa Hamamı olup büyük ölçüde tahrip olmuştur.

      Hamamlardan birisi Ulu Camii batısında sekizgen kaideli bir göbek taşı etrafında yükselmiştir. Bir diğer hamam, Ulu Cami’nin kuzeyinde şehir surunun hemen dışında yer alır. Bu hamam ısıtma tertibatlı, su şebekesi ve yıkanma locaları ile önemli bir mimari yapıya sahiptir.

 

 

      

Site Haritası