Şiirler

           

    

                             Ahlat'ta Toy                                                             Gelin Ağıtı
 

Selavat getirir toyi kurarlar
Kol kola, elele kuvang tutarlar
Harkuşda oynarlar çapuk vurarlar
Ahlat’ta toy davul zurnanan olur
Haykırır igitler sahip can bulur.

Oyun derler dal igidin fendine
Köççeri, meyrokki çalar dengiyle
Defcinin coşkuli şabaş sesiyle
Ahlat’ta toy davul def ile olur
Çınlar yer gök igit kendini bulur

Küs olanlar toy evinde barışır
Baba oğul bi guvankta kaynaşır
Toyci içki bilmez, mertçe oynaşır
Ahlat’ta toy davul zurnanan olur
Selavat sesinen ecdad şad olur

Bin naz ile hınalarlar geviyi
Sağduci çift olur bekar ve evli
Şenlenir toy evi, coşar toy begi
Ahlat’ta toy sağduç beg ile olur
Savrulur bahşeşler ele nam olur

Uzun hava, gazel, mani sesleri
Yırlar koçiğitler dolar gözleri
Dayının emminin övgü sözleri
Ahlat’ta toy türki söz ile olur
Kurulur mizanlar dengini bulur

Tıraş eder giydirirler geviyi
Sağduçlar yanda başta toy begi
Haşirin nar ağacı kaydeyle şimdi
Ahlat’ta toy, gevi , sağduçlan olur
Savrulur şabaşlar gevi şad olur

Gelin alma güni şen mehşer olur
Cehizler taşınır sandık nazlolur
Toy beginden bahşiş hoş sözle olur
Ahlat’ta toy yenge beg ile olur
Kesilir toy yoli bahşeş bol olur

Al duvaklı gelin yenge kolunda
Gevi damda bekler alma elinde
Kurbanlar kesilir dua tekbirle
Ahlat’ta toy oğul uşahlan olur
Savrulur pul çerez dügün son bulur

Gelin oldun goya gerile kala
Bu nece gelinlik mende bülminem
Canıma doymişam gelin olali
Bu nece gelinlik mende bülminem

Şirin yuhilara hasret edipler
Meni er evine yesir edipler
Yaşmah bağlatıplar lal, kar edipler
Bu nece gelinlik mende bülminem

Kırlığannan esgik kırhtene kişi
Men nece kutardam bu gadem işi
Üçi gider gelir eladın beşi
Bu nece gelinlik mende bülminem

Sabbah kapi paca mennen sorulur
Ağranı sağmah boyun borcumdur.
Nehre çalhamahtan belim kırılır
Bu nece gelinlik mende bülminem

Karanlıhta tendir yahmah menimdir
Hamur edip çırtma vurmah menimdir
Kefdor hele diyir bu ne biçim gelindir
Bu nece gelinlik mende bülminem

Un kişilik esbab yıha akşamlar olir
Gine herkeş mennen yemegi sorir
Çayı geç kalanda kefdor kudurur
Bu nece gelinlik mende bülminem

Yeddi ilde iki sefer konah getmişem
Üşah heste olup sebep menmişem
Goyasına baldızımnan gazınç etmişem
Ölmedim kutulam men bu kambahtan

Esgik kala bele eri umaram hekden
Fit soharlar olur böyük bir arslan
Başım ur bağlayıp heppi kambostan
Ölmedim kutulam men bu kambahtan

Keyin kişiler gelir çav noldi sorar
Baldız şuşa kırar üstüme atar
Keynanam başımda ohlavi kırar

Ölmedim kutulam men bu kambahtan

Kaynatam olmazsa toba durmanam
Ya ayırır meni ya boşanıram
Kaynanamnan beter öz anam babam

Ölmedim kutulam men bu kambahtan
 


Ahlat
 

Zamane
 

Selçuklu eseri tarih her yanı
Toprağı mukaddes şehitler kanı
Tarih sinesinde ulu atanı
Ararsan ses gelir buradan

Bir yanı Nemrut bir yanı Süphan
Malazgirt Ovası zafer buradan
Kara Hasan, Sarı Davut, Oğuzhan
Yıldırımlar çakıp, şimşek buradan

Savaş birlikleri başta kumandan
Erlik yeminleri tekbir buradan
Malazgirt Ovası savaş sahası
Düşmana kıyamet koptu buradan

                                 Dervişoğlu Kavalcı Recep
 

Hey ağalar ne illerin gelmiştir;
Kara karga, tarla kuşun beğenmez.
Oğullar babayı, kızlar anayı
Taze gelin, kaynanayı beğenmez

Güzel var dünyada söylenir namı
Güzel var artırır günbegün şanı
Güzel var bulamaz bir parça nanı
Zengin çirkin o güzeli beğenmez

Hak nasip eylesin farzı, sünneti
Yiğit olan kaldıramaz minneti
Hak yarattı yetmiş iki milleti
Hiçbir millet bir milleti beğenmez

Gel benim ördeğim gel benim kazım
Ben ölenden sonra kim çeker nazım?
Söyle Dervişoğlu sana ne lazım
Kocalmışsın kızlar seni beğenmez

                                    Hüseyin DEVECİ

              

 

            
 

Site Haritası